RADIKÁLNE ZNÍŽENIE LOVU VLKOV NA SLOVENSKU

Vlčia populácia na Slovensku je pod dlhodobým veľkým poľovníckym tlakom. Od začiatku evidencie lovu vlka v roku 1968 sa legálne ulovilo 3 934 jedincov. Priemerne ročne sa lovilo 85 vlkov. Po zavedení kvót na lov vlka v roku 2010 sa v podstate nič nezmenilo. Až v roku 2013, v dôsledku kritiky Slovenska zo strany Európskej komisie a národných, ako aj zahraničných nevládnych organizácií sa pristúpilo k ráznym krokom na zamedzenie ďalšieho vybíjania vlčej populácie. Išlo predovšetkým o zákaz lovu v mnohých územiach európskeho významu, zákaz spoločných poľovačiek a kontrola každého uloveného jedinca pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR. Uloveného vlka musel poľovník ponechať na mieste bez akejkoľvek manipulácie do príchodu kontroly. Na poľovnú sezónu 2013 - 2014 sa stanovila kvóta lovu 80 vlkov, ale v dôsledku spomenutých nariadení Ministerstva pôdohospodárstva SR sa ulovilo iba 26 jedincov.

Joomla templates by a4joomla