POHĽAD DO ŽIVOTA JAZVECOV

Od roku 2012 sme rozšírili náš záujem o výskum jazveca lesného Meles meles pomocou fotopascí. Monitorujeme priestor pred brlohmi s cieľom rozšírenia poznatkov o ich dennej aktivite a interakciách s inými živočíchmi. Popri jazvecoch diery najčastejšie navštevovala líška, ojedinele mačka divá, z veľkých šeliem rys a vlk. Kým výskyt vlka bol pravdepodobne náhodný, rysy prejavili záujem aj o vstup do dier, ale z doterajších poznatkov nemožno usúdiť za akým účelom. Nemožno vylúčiť ani snahu o ukoristenie jazveca rysom.

 

Joomla templates by a4joomla