PASTIERSKE STRÁŽNE PSY PROTI ŠELMÁM

 

Medzi naše dlhodobé činnosti patrí ochrana hospodárskych zvierat proti vlkom a medveďom, prevažne s využitím pastierskych strážnych psov. Pri pasení statku sa používajú dva typy psov. Menšie psíky, zväčša krížence, slúžia pastierovi na zavracanie, teda udržiavanie čriedy vovedne. Sú to vycvičené psy, ktoré pastier veľmi dobre ovláda a na jeho povely vykonávajú potrebné úkony. Druhou skupinou psov sú tzv. pastierske strážne psy alebo ovčiaky. Povahou, vzhľadom a veľkosťou sa úplne líšia od psov používaných na zavracanie a ich jedinou úlohou je ochrániť statok proti šelmám. Tieto psy sa špeciálne necvičia, iba ich treba od útleho veku 6 týždňov vychovávať vedno so statkom pri súčasnom obmedzení kontaktov s človekom. Majú byť vo dne aj v noci stále pri ovciach, kozách, kravách, obchádzať čriedu, ohlásiť šelmu alebo iného votrelca. V prípade potreby sa od nich očakáva odohnanie dotieravej šelmy, pričom zriedkavo dochádza k priamemu fyzickému kontaktu pes - šelma. Takmer každý národ v Európe a Ázii má svoje vlastné ovčiaky, pre Slovensko je príznačný čuvač. Jeho pomenovanie je odvodené od slovanského slova „čuvaj“, čo znamená dávaj pozor – stráž. Ochranu čried strážnymi psami propagujeme medzi pastiermi od roku 1995. Prečo? Lebo tento tradičný spôsob ochrany sa po 2. svetovej vojne vytratil. Správne vychovaný čuvač alebo iné plemeno sa má okolo čriedy neustále pohybovať na voľno a nesmie byť agresívne voči ľuďom. Pri návšteve salaša však zväčša čuvače vidíme uviazané na reťaziach, čo ich znefunkčňuje pri ochrane proti šelmám. Ba čo viac, uväzovanie strážnych psov je týranie zvierat lebo sú cez leto vystavené úpalu na slnku, často bez vody a majú obmedzený pohyb na malom priestore. Tieto psy sú takmer vždy nadmerne agresívne voči ľuďom, čo je nežiaduca vlastnosť u nich vyvolaná uviazaním na reťaz. Keby sa tieto psy od mlada pohybovali na voľno, ich vzťah k ľuďom by bol oveľa priateľskejší. 

Pre podporu oživenia pôvodnej úlohy ovčiakov sme vydali dve publikácie: „Obnova tradície využívania pastierskych strážnych psov“ (1997) a „Ako chrániť hospodárske zvieratá proti veľkým šelmám“ (2011). Okrem toho poskytujeme chovateľom statku poradenstvo a potrebné informácie o vhodných metódach ochrany stád proti medveďom a vlkom, ako aj o možnostiach zaobstarania si šteňaťa od vhodných rodičov s dobrými pracovnými vlastnosťami.

 

Joomla templates by a4joomla