PUBLICITA

Úzko spolupracujeme s lesníkmi a poľovníkmi, ktorí bezprostredne môžu ovplyvňovať život veľkých šeliem v prírode, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Zapájame ich do našich aktivít a cez prehlbovanie poznatkov o vlkoch, medveďoch a rysoch alebo zveri vo všeobecnosti sa snažíme u nich vzbudiť záujem o tieto druhy z hľadiska ich dôležitosti v prírode a nielen lovu, ktorý v ich mysliach tradične pretrváva. Z nedávneho prieskumu medzi lesníkmi – poľovníkmi vyplynulo, že podporujú zachovanie veľkých šeliem v slovenskej prírode pri súčasnej možnosti lovu vlka a medveďa. Je to zásadne odlišný postoj k zveri a prírode v porovnaní s vidieckym obyvateľstvom západoeurópskych štátov (poľovníci, farmári), ktorí veľké šelmy vo svojej domovine nechcú akceptovať.

Joomla templates by a4joomla