ZVER A DOPRAVA

S nebývalým rozvojom intenzity cestnej dopravy po vstupe Slovenska do EU sa do popredia dostala problematika kolízií áut so zverou a narušenie tradičných migračných koridorov veľkých cicavcov. Organizácie zodpovedné za výstavbu cestných komunikácií a bezpečnosť dopravy, až do nedávnej minulosti ignorovali problematiku zveri na cestách. Na jednom z rokovaní nemenovanej inštitúcie zodpovednej za rozvoj dopravy v roku 1997 sme pri vyjadrení obáv z rastúceho problému zver – doprava dostali nasledujúcu odpoveď „Pán kolega, nemajte obavu, zvieratká si na autá zvyknú“ Ako si zvieratá na dopravu zvykajú ilustrujú grafy. Až do roku 2008 počty zrazených zvierat cestnou a vlakovou dopravou neboli evidované. V roku 2008 sme presadili, aby Národné lesnícke centrum Zvolen, ktoré spravuje a dopĺňa databázu tzv., národnej poľovníckej štatistiky, zaviedlo evidenciu zrazených niektorých druhov živočíchov. Keďže na Slovensku neexistovali informácie o migračných koridoroch zveri, v rámci štúdie „Brown bear corridors in Slovakia“ (2007) sme identifikovali hlavné prechody veľkých druhov cicavcov cez diaľnice a rýchlostné cesty. Zachovanie možnosti migrácie zveri cez tieto prechody s využitím ekoduktov umožní prepojenie populácií na území celého štátu.

 

Veľké šelmy usmrtené dopravou na Slovensku. © Zdroj Poľovnícka štatistika SR Voľne žijúce kopytníky usmrtené dopravou na Slovensku. © Zdroj Poľovnícka štatistika SR

 

Srnčia zver je najčastejšou obeťou automobilovej dopravy. © Marián Slamka Divá mačka často skončí pod kolesami áut. © Marián Slamka

 

Sova zrazená autom. © Marián Slamka Zrážka auta s ťažkou zverou ako je diviak alebo jeleň môže mať tragické následky pre cestujúcich. © Marián Slamka

 

 

Budovanie nadchodov, podchodov a priepustov cez cestné komunikácie znižuje riziko dopravných kolízií so zvieratami. © Slavomír Finďo             
Joomla templates by a4joomla